Th11 05

NƯỚC CẤP

HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÔNG MINH

1. Hệ thống giám sát áp lực đường ống từ xa.

Quản lý áp suất trong mạng lưới đường ống là điều cơ bản để cung cấp nước uống an toàn. Đây là một công nghệ đơn giản và hiệu quả về chi phí để liên tục theo dõi áp lực trong các hệ thống phân phối nước uống. Cảm biến áp suất, thường được cài đặt một lần cho mỗi địa bàn quản lý phân phối nước, báo cáo theo khoảng thời gian do người dùng xác định qua dịch vụ di động và/hoặc qua dịch vụ gửi email.

Cảnh báo được gửi khi áp lực vượt qua các ngưỡng thấp và cao cùng với các vấn đề bao gồm hiện tượng áp suất âm và hiện tượng búa nước. Bắt đầu với giám sát áp lực, Hệ thống gồm có xương sống là phần truyền thông mà các tiện ích có thể tích hợp vào hệ thống giám sát có sẵn hoặc sử dụng như là một nền tảng giám sát độc lập.

HotRod

Tại sao cần thiết phải giám sát áp lực đường ống

click Tại sao kiểm soát áp lực trong hệ thống mạng lưới phân phối nước?
Quản lý áp suất trong mạng lưới đường ống là cơ bản để cung cấp nước uống an toàn. Việc mất áp lực có thể cho phép nước ngầm thâm nhập vào
làm ô nhiễm hệ thống phân phối. Áp suất có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của đường ống. Tăng áp lực được biết là tạo ra những chỗ rò rỉ bổ sung, những chặng/mối nối và / hoặc làm giảm đáng kể chất lượng của cơ sở hạ tầng. Quản lý áp suất cũng có thể tiết kiệm tiền bạc. Dữ liệu áp suất chính xác cho phép các nhà khai thác hệ thống giảm được lượng rò rỉ, chi phí năng lượng, chi phí bảo trì hệ thống, khiếu nại, và vấn đề chất lượng nước.
• Giảm số nước chưa được xác định (thất thoát.
• Xác định được những hư hại về cơ sở hạ tầng tiềm ẩn liên quan đến biến động áp lực có thể dẫn đến chi phí sửa chữa đường xá ra tăng.
• Giảm chi phí bơm và tiêu tốn năng lượng.
• Cải thiện an toàn công cộng.

2. Hệ thống kiểm tra phát hiện và đánh giá rò rỉ

Các giải pháp đánh giá rò rỉ và kiểm tra đường ống của chúng tôi. Các công nghệ không xâm lấn, trên cơ sở nguyên lý truyền âm thanh của chúng tôi để quản lý mất nước, phát hiện rò rỉ và đánh giá tình trạng ống. Bằng cách đo tốc độ tín hiệu âm thanh được truyền dọc theo một phần của đường ống giúp các công ty nước giải quyết khi nào và bao giờ cần sửa chữa và / hoặc thay thế cơ sở hạ tầng nước trước khi nó sảy ra sự cố.

Thông tin liên quan