Blog

Th5 31

QS trúng thầu cung cấp hệ thống giám sát khói thải nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

can i order Levetiracetam online Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh luôn đảm bảo việc giám sát khí thải  ở tình trạng tốt nhất, vì vậy chủ đầu tư luôn đầu tư vào công nghệ hiện đại phục vụ cho sản xuất đáp ứng ngày càng cao về nhu cầu sử dụng điện hiện nay.

Một trong số đó là hệ thống điều khiển và giám sát khí thải nhà máy. Toàn bộ thiết bị và công nghệ sẽ được nhập khẩu từ Mỹ để phục vụ cho dự án.

 

reference_auvere