Th5 19

QS thi công hệ thống cơ điện, hệ thống SCADA và trạm Quan trắc nhà máy xử lý nước thải Bỉm Sơn

source Sự phát triển và tăng trưởng nhanh về kinh tế của Thanh Hóa nói chung và Bỉm Sơn nói chung cũng làm ra tăng các loại hóa chất, chất thải có trong nguồn nước xả thải sinh hoạt cũng như công nghiệp.

Nhằm nâng cao khả năng quản lý của các cơ quan quản lý, thị xã Bỉm Sơn đã đầu tư nhà máy xử lý nước thải hiện đại có công suất 3500m3/ngày đêm.

QS là nhà thầu thi công lắp đặt và hoàn thiện hệ thống điều khiển giám sát và quan trắc nước thải tại nhà máy xử lý nước thải Bỉm Sơn.

Main

Hệ thống điều khiển giám sát nhà máy xử lý nước thải Bỉm Sơn

Thông số kỹ thuật

-Cung cấp hệ thống quang trắc và giám sát các thông số nước thải gồm: các sensor đo các chỉ số COD, BOD, PH, Oxi hòa tan DO, Tổng chất rắn lơ lửng,.. Các bộ transmitter hiển thị các thông số đo.

-Cung cấp phần mềm giám sát và hiện thị các chỉ số nước thải.

-Cung cấp phần mềm điều khiển giám sát các thiết bị trường và thiết bị điều khiển toàn nhà máy như:

+Tủ điện điều khiển trọn bộ hệ thống quan trắc.

+Tủ điện điều khiển gián thiết bị toàn nhà máy.

+Tủ điện động lực toàn nhà máy.

Main

Thông tin liên quan