Th9 08

QS đưa công cụ quản lý 5S vào sản xuất kinh doanh

Nhằm nâng cao năng xuất lao động và tinh thần kỷ luật trong toàn công ty. Ngày 26 tháng 8 năm 2017, Công ty QS đã chính thức đưa công cụ quản lý 5S vào triển khai trong tất cả các bộ phận của công ty từ bộ phận khối sản xuất, bộ phận khối văn phòng, bộ phận khối kỹ thuật, bộ phận khối dự án, bộ phân khối kinh doanh.

Để thực hiện 5S tốt nhất cần thông qua các bước như sau:

 1. Lãnh đạo cam kết hỗ trợ.
 2. Thực hiện 5S bắt đầu bằng đào tạo,huấn luyện .
 3. Mọi người tự giác tham gia vào chương trình 5S mà không cần có người giám sát
 4. Lập lại vòng thực hiện 5S với tiêu chuẩn cao hơn
Quản lý 5S

http://itsageek.com/solutions/data CÁC BƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5S

buy lexapro in canada I/ KẾ HOẠCH TỰ THỰC HIỆN 5S :

Misoprostol precio BƯỚC 1  CHUẨN BỊ
 • Cán bộ lãnh đạo hiểu rõ nguyên lý và lợi ích của chương trình 5S.
 • Cán bộ lãnh đạo thăm các Công ty điển hình thực hiện 5S .
 • Cán bộ lãnh đạo quyết tâm thực hiện 5S .
 • Tổ chức Ban chỉ đạo thực hiện 5S.
 • Chỉ định người có trách nhiệm chính về triển khai thực hiện 5S.
 • Đào tạo người có trách nhiệm chính và các thành viên hướng dẫn thực hiện .
BƯỚC 2  THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CỦA LÃNH ĐẠO
 • Lãnh đạo thông báo chính thức về chương trình 5S .
 • Tổng Giám Đốc trình bày mục tiêu của chương trình 5S cho toàn bộ CB lãnh đạo.
 • Thành lập và in thành văn bản sơ đồ tổ chức 5S và vẽ sơ đồ chỉ ra vùng giới hạn trách nhiệm của các nhóm thực hiện.
 • Lập kế hoạch về sử dụng các phương tiện tuyên truyền bao gồm: bảng tin,biểu ngữ,áp phích,tờ rơi …
 • Lập chương trình đào tạo nội bộ và gởi cán bộ đi đào tạo về các kiến thức cơ bản của 5S.
BƯỚC 3  TOÀN BỘ CBCNV THỰC HIỆN TỔNG VỆ SINH
 • Tổ chức ngày tổng vệ sinh .
 • Chia vùng và phân công nhóm phụ trách .
 • Cung cấp đủ dụng cụ ,trang thiết bị cần thiết.
 • Thực hiện ngàt tổng vệ sinh toàn Công ty.
 • Sàng lọc mọi thứ không cần thiết khỏ nơi làm việc .
 • Duy trì 2 cuộc tổng vệ sinh hàng năm .
BƯỚC 4  SÀNG LỌC SƠ BỘ BAN ĐẦU
 • Đặt ra các tiêu chuẩn hủy bỏ những thứ không cần thiết .
 • Sàng lọc sơ bộ để loại bỏ những thứ không cần thiết sau khi tổng vệ sinh .
 • Mọi người tập trung xác định và phân loại những thứ không cần thiết và loại bỏ.
 • Những thứ không cần thiết gây thiệt hại kinh tế cần được phân tích tìn nguyên nhân và đưa ra hành động phòng ngừa lãng phí.
 •  Hoạt động sàng lọc trong toàn Công ty thường xuyên và định kỳ .
Công cụ 5s