Th6 05

QS cung cấp thiết bị cơ điện và trạm Quan trắc cho nhà máy XLNT Bá Thiện

go to link Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc có chính sách và môi trường rất tốt để thu hút các nhà đầu tư, trong đó có Honda, Toyota, Prime,…

Bên cạnh sự phát triển đó, Vĩnh phúc cũng chú trọng đến bảo vệ môi trường phát triển bên vững. Điều đó được thể hiện bởi các khu công nghiệp luôn luôn đầu tư hệ thống nhà máy xử lý nước thải hiện đại nhằm đảm bảo các tiêu chí của nước thải sau khi ra khỏi nhà máy và khu công nghiệp đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

QS tiếp tục là đơn vị được lựa chọn cung cấp thiết bị cơ điện và Quan Trắc cho nhà máy gồm cung cấp lắp đặt bơm chìm, bơm hóa chất, thiết bị đo lưu lượng, thiết bị đo và phần mềm giám sát online các chỉ số quan trắc nước thải đầu ra của nhà máy.

Wastewater-Treatment-Plant

Thông tin liên quan