Th11 05

SCADA SYSTEM

HỆ THỐNG SCADA CHO NHÀ MÁY NƯỚC

see QS cung cấp các giải pháp giám sát và kiểm soát tối ưu cho các thiết bị công nghiệp tại các nhà máy, nhà máy nước … Chúng tôi giúp khách hàng quản lý và vận hành các cơ sở của họ một cách hiệu quả và có hệ thống.

follow Hệ thống SCADA: Hệ thống giám sát và điều khiển cho các nhà máy nước và các cơ sở công nghiệp.
http://katiebartelsblog.com/tag/laser-cut-jewelry/ Hệ thống Kiểm soát và An toàn Tích hợp (ICSS)
Các giải pháp về giám sát / kiểm soát và vận hành như là một phần của loạt các gói cơ & điện khác nhau.

SCADA có thể mở rộng hoàn toàn: nó có thể kiểm soát và giám sát chi phí chỉ một vài thiết bị hoặc nó có thể kết nối với hàng trăm điểm tại nhiều địa điểm trên xa lộ thông tin.

Hệ thống SCADA cung cấp bảo mật tiên tiến nhất hiện nay. Hồ sơ kiểm tra hoàn toàn theo dõi mọi hành động quan trọng được thực hiện trên hệ thống. Đây là điều cần thiết trong môi trường ngày hôm nay cho cảnh báo nâng cao và mạng lưới kết nối rộng rãi.

Các nhà quản lý công nghiệp và kỹ sư tự động hóa của họ trên khắp thế giới chọn SCADA vì giá trị của nó trong việc quản lý hệ thống của họ, tính dễ sử dụng và hiệu quả về chi phí của nó. 

scada1
scada2